Leesdienst

Te gissen betekent niet zelden je vergissen. Zo mag ik het de lezers niet aan doen te veronderstellen, dat men - Luther sprak heel gedistingeerd van 'Herr omnes' - geen idee heeft wat toch wel onder 'leesdienst' mag worden verstaan. Niettemin, vereist het tóch vast voor zekere lezers de aanduiding te verklaren.

In kerkelijke kringen in de rechterflank van het gereformeerd-protestantisme heeft men te kampen met een groot predikantentekort. En dan te bedenken dat in die kringen iedere zondag tweemaal trouw ter kerke wordt gegaan.

We hebben dan het oog op de zogenoemde bevindelijk-gereformeerde kringen. Te denken valt dan aan met name de Gereformeerde Gemeenten (beide denominaties), diverse Oud Gereformeerde Gemeenten (waaronder zelfstandige Gemeenten) en sommige Christelijke Gereformeerde Kerken, terwijl ook een aantal van de nu geheten Hersteld Hervormde Kerk (per 1 mei 2004 wegens de vorming van de PKN) hierbij gerekend kunnen worden. Ondertussen kennen ook de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt wel een predikantentekort.

Het bepalen van een hoge selectienorm is de oorzaak van een predikantentekort. Dat geldt met name de Gereformeerde Gemeenten (beide denominaties) en de Oud Gereformeerde Gemeenten.

Welnu, wanneer er zondags wél kerkdiensten zijn en er niet voldoende predikanten, althans mensen met preekbevoegdheid desponibel zijn (candidaten e.d.), dan wordt er 'leesdienst' gehouden. Dan leidt een ouderling de dienst en leest in zo'n dienst een gedrukte preek. Schertsenderwijs werd of wordt dan wel gesproken van 'priksleeën'.

Over De leesdienst als eredienst publiceerde ds. J.J. van Eckeveld in De Saambinder (Kerkelijke weekblad der Gereformeerde Gemeenten) van 31 mei/21 juni 2001 een serie artikelen. De inhoud van de artikelen gaf mij aanleiding deze van commentaar te voorzien.

Hierna volgen:

Hier is de complete bijdrage beschikbaar voor download